Vandanalyse af vandet fra Tommerup Bys Vandværk

Vandværket får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Tommerup Bys Vandværk's vand er temmelig hårdt mellem 12-18 dH.

Se vandværkets vandanalyser her.

Sådan læses en vandanalyse. Klik her.